Fri Utbildning banner

Öppna arkiv

Öppna arkiv.

Riksarkivet

Riksarkivet med uppdrag från Kulturdepartementet att förvara och bevara arkiv.

Wikimedia Commons

Databas med ca 8 miljoner bilder fritt att använda i icke-kommersiellt syfte.

Nationell Arkivdatabas

Nationellt arkivbildarregister.

Nationell Bokmärkessamling

Nationell Bokmärkessamling är ett antal länksamlingar av god kvalité för utbildning och lärande.

Twitter tips!
YouTube tips!