Fri Utbildning banner

Nationell Arkivdatabas

"NAD är en databas som tillhandahåller ett nationellt arkivbildarregister med arkivhänvisningar, register över arkivinstitutioner med kontaktuppgifter samt hjälpdatabaser för topografisk indelning och förvaltningshistorik." - nad.ra.se

Sök efter

  • Personer och institutioner
  • Orter
  • Arkiv
  • Arkivinstitutioner

 

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!