Fri Utbildning banner

Omvärldsblogen

Omvärldsbloggen skriver om IT i skolan med svenskt och internationellt perspektiv.

"Omvärldsbloggen behandlar och diskuterar aktuella frågor och problemställningar kring it i skolan, både i Sverige och i resten av världen." Bloggen drivs av Stefan Pålsson på uppdrag av Skolverket.
- Citat från Omvärldsbloggen

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!