Fri Utbildning banner

Wikibooks

"Välkommen till Wikibooks, ett Wikimedia-projekt vars mål är att skapa en öppen och fri samling läroböcker och manualer på svenska." -Wikibooks

Här finns 117 faktaböcker mer eller mindre färdiga i ett brett urval av ämnen. Det unika med Wikibooks är att innehållet kan redigeras av användarna själva och fritt att använda under CC-dela lika licens. Du är med och bestämmer vad boken ska innehålla.

Gör en insats och hjälp till, din hjälp behövs. Ta chansen och publicera din kunskap för ära och berömmelse.

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!