Fri Utbildning banner

Delning.nu

Vill du lära dig om sociala medier? Delning.nu har en utbildning på webben där du får lära dig mer om hur vanliga tjänster för sociala medier fungerar.

Kursen är gratis och är på svenska. Kursinnehållet är öppet men deltagande kräver registrering.

Ur kursinnehållet:

  • Facebook
  • Twitter
  • Bloggar
  • Wikipedia
  • Flickr och YouTube
  • Google
  • Spotify
  • RSS och nyheter
  • Bibliotekshemsidor
Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!