Fri Utbildning banner

CC BY+A*

Förslag till Creative Commons tillägg för tillåtelse (CC BY+A*).

Creative Commons med Authorized går något stick i stäv med grundtanken att dela material helt fritt och ska ses som den felande länken mellan Copyright och Copyleft. Med ett moderna webbsystem med en modererad kommentarsfunktion är det enkelt att ange en länk till en sida med kommentarsfunktion.

Förslaget adresserar problematiken med fri användning i ett icke-önskvärt sammanhang som kan få användare att tveka att publicera material under Creative Commons. Det gäller exempelvis bilder på personer och användning av material där kreatören inte vill synas med sitt namn. Läs mer bakgrundsinformation här.

CC BY+A gör det möjligt för skapare av Creative Commons material att dela material med restriktioner och ändå ingå i den öppna dela-lika gemenskapen istället för en ensidig användning av Copyright.

Exempel:
Denna artikel (CC BY+A)
alt.
Denna artikel (CC BY+A*)
* http://friutbildning.se/hq/cc-by-a/

(Obs! "A" är inte ett officiellt tillägg från Creative Commons!)

Lars Larsson 2012-08-03

Twitter tips!
YouTube tips!