Fri Utbildning banner

Länkskafferiet

Länkskafferiet är en nationell söktjänst för skolan. Med 4500 webbplatser och digitala lärresurser för användning i skolarbetet är den användbar även utanför skolan för den som vill hitta kunskap i ett specifikt ämne eller på en vald kunskapsnivå.

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!