Fri Utbildning banner

Folkbildningens öppna lärresurser 2011

Här finns länkar till öppna lärresurser och studiematerial som producerats av folkbildningen inom Flexlär 2011.

Ur länkregistret:

  • Arrangera och leda kulturprojekt
  • English A: FBN’s Online Vocabulary Aid
  • Från maktlöshet till egenmakt – Demokrati stavas Vi
  • Glokala berättelser
  • Grundkurs i globala fackliga frågor
  • Ljussättning
  • Ringar och Länkar
  • Vad är rättvis handel?
  • Varför säger man så?
Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!