Fri Utbildning banner

SNH - Verktyg för lärande (video)

Presentation av verktyg för lärande av Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning.

Här finns utbildningsfilmer om mediaproduktion som går att ladda hem gratis.

  • Ljud i multimedia
  • Podcast
  • Sociala media och högre studier
  • OER/Öppna Lärresurser
  • Att göra tv
  • Att undervisa på engelska
Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!