Fri Utbildning banner

YouTube EDU (int)

Öppna föreläsningar och kurser på YouTube EDU. Huvudsakligen engelsspråkigt material.

Kategorier:

  • Universitet
  • Låg- och Mellanstadieutbildning
  • Vetenskap
  • Teknik
  • Matematik
  • Näringsliv
  • Livslångt Lärande

Se även kategori Open Courseware för mer material.

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!