Fri Utbildning banner

Kemi - Kemilärarnas Resurscentrum

Kemilärarnas Resurscentrum tillhandahåller material för kemi i skolan. På webbplatsen finns även laborationer att hämta hem (PDF).

Laborationer:

 • Gaser
 • Jämvikt-, hastighetreakttioner, termokemi
 • Atomen, periodiska systemet
 • Biokemi
 • Bindningar mm
 • Redoxreaktioner
 • Tematisk laboration
 • Vatten
 • Surt & Basiskt (salter)
 • Analytisk kemi
 • Petrokemi
 • Organisk kemi
 • Miljökemi
 • Livsmedelskemi
Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!