Fri Utbildning banner

Webbmatte.se

Gratismaterial i matematik för åk 6-9 och grundläggande gymnasiematematik. Exempel finns med text bilder och filmer.

Materialet för grundskolan årskurs6-9 finns på åtta språk (svenska, engelska, polska, ryska, spanska, arabiska, persiska, somaliska) och gymnasiedelen finns på tre språk (svenska, arabiska, somaliska).

Översikt årskurs 6-9:
Taluppfattning
Mätning, rum och geometri
Mänster och samband
Statistik och sannolikhet

Översikt gymnasiematematik:
Statistik
Aritmetik
Algebra
Geometri
Funktioner

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!