Fri Utbildning banner

Djur och natur - Göteborgs naturhistoriska museum

"Lek och lär", filmer och spel på Göteborgs museum webbplats.

  • Dinosaurier
  • Hemma hos våra fåglar
  • Malmska valen och lite om valens historia
  • Gissa mitt jobb
  • Råttsidorna
  • Gör en utvikningsgubbe
  • Spela råttmemory

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!