Fri Utbildning banner

Historia Jönköping - Jönköpings läns museum

Lärarhandledningar med historia från Jönköpings museeum. Arkiv med PDF-dokument:

  • Jönköping under 1600-talet
  • Industrialiseringen under 1800-talet i Jönköping
  • Om människornas liv, i Jönköpings län, under stenåldern
  • Mellan is och järn
  • Järnålderns religion
  • Karda, bråka, spinna
  • Papperstillverkning
  • Folktro
  • John Bauer
  • Lekar förr i tiden

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!