Fri Utbildning banner

Skeppet Vega - Historien om skeppet Vega

Webbutställning med historia och bilder om livet ombord på fartyget Vega 1878-1880.

 • Vegas färd
 • Nordostpassagen
 • Fotografier
 • Vega-Sven Louis Palander
 • A.E. Nordenskiöld
 • Fartyget Vega
 • Andra fartyg förberedelser
 • Tjuktjerna
 • Dagböcker
 • Besättningen Arktis idag
 • Föremål

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!