Fri Utbildning banner

Medeltiden - Jönköpings läns museum

Skeletten i gatan - om människan på medeltiden.

En ingående beskrivning om staden och livet i Jönköping på medeltiden.

 • Medeltidsstaden Junaköpung
 • Maten på medeltiden
 • Så bodde borgarna i medeltidsstaden
 • Den medeltida borgen - maktens boning
 • Skeletten från Kyrkogatan
 • En medeltida begravning
 • Kyrkorum och kyrkoskrud
 • Om franciskanerna
 • Borgaren som bonde
 • Medeltidens jordbruk
 • Färgranna kläder

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!