Fri Utbildning banner

CK-12 Foundation (eng)

Faktagranskade öppna lärresurser - digitala böcker för skolan.

CK-12 använder en standard för digitala böcker kallad FlexBook, interaktiv matematik genom FlexMath och övningsuppgifter genom i Need a Pencil - SAT.

Ämnen:
Algebra
Arithmetic
Biology
Calculus
Chemistry
Earth Science
Geometry
Life Science
Mathematics
Physics
Probability
Science
Statistics

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!