Fri Utbildning banner

Zygote Body 3D

Människokroppen i 3D. Granska och rotera en kropp samt välja olika lager.

 

Lager

  • Hud
  • Muskler
  • Skelett
  • Organ
  • Hjärta
  • Vener
  • Nervsystem
  • Körtlar
  • Hjärna

 

 

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!