Fri Utbildning banner

Internetbank

Idag är det enkelt att utföra bankärenden direkt genom internetbanken.
Ett kostnadseffektivt alternativ till att stå i kö och betala i kassan.

Tänk på
Skriv bankens domännamn för hand i webbläsarens adressfält, kontrollera att du har stavat rätt och anger .se i slutet om det är en svensk bank.

Klicka aldrig på en länk på en webbsida eller i ett e-postmeddelande som utger sig för att gå till din bank. Skriv inte bankens webbadress i webbläsarens sökfält eller i en sökmotor då det finns en risk att du kommer till en annan webbsida som liknar din bank. Om möjligt bör du använda funktionen "Säker surf" i din webbläsare för största säkerhet.

Logga in
Webbplatsen för din bank har en meny där du kan logga in som privatperson eller få hjälp/utbildning i hur du använder tjänsten. Det finns olika metoder för inloggning ex. med en personlig bankdosa eller en generell dosa där du använder BankID eller ditt kreditkort med chip.

När du ska logga in anger du ditt person- eller kontonummer samt din hemliga svarskod. Svarskoden får du genom att ange en kontrollkod i bankdosan och ditt hemliga lösenord. Kontrollkoden du ska ange i dosan visas på sidan när du loggar in och där finns information om hur du använder bankdosan.

Det är även vanligt att installera ett BankID-certifikat i din dator. Då installerar du ett program och hämtar hem en fil med ett lösenordsskyddat certifikat som underlättar inloggning och internetbetalning genom din bank. Det är ett bra alternativ om du alltid använder samma dator för internetbetalning. Det kan även finnas ett kort med färdiga koder du skrapar fram var för sig, men det är ovanligt. Rådfråga banken om vilket alternativ som är bäst för dig och hur du använder tjänsterna.

Använda internetbankens tjänster
Du vet att du är inloggad när du ser din personliga information om dina konton. Du kan även se en symbol i webbläsarens adressfält att din kommunikation är krypterad och använder ett giltigt certifikat.

När du är inloggad i banken kan du se information om dina konton och användning, betala eller överföra till ett annat konto, aktivera e-faktura eller autogiro från företag och andra tjänster som ingår för dig. Utseendet i internetbanken skiljer sig åt från bank till bank. Se mer information från din bank om användning och tjänster.

Betalning i e-butik
Med ett kreditkort kan du handla i en butik på webben, beställa biljetter, köpa filmer som visas i din dator och mycket mer.

En sida visas där anger du vilken typ av kreditkort och kreditkortsuppgifter. Kontrollera att summan stämmer och följ instruktionerna för hur du anger din säkerhetskod och godkänner köpet. Kontrollera noga att det är en säker sida som du litar på innan du går vidare.

En del butiker begär att du ska logga in i din bank för att bekräfta en betalning. En enkel sida visas då för inloggning i banken och summan av din beställning. När du är inloggad genom din bank visas bara ditt konto där du godkänner köpet och överför summan till butiken. Kontrollera noga att det är en säker sida som du litar på innan du går vidare.

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!