Fri Utbildning banner

PTS - Post- och telestyrelsen

PTS hjälper dig att jämföra telefoni- och internettjänster på webbplatsen. Här finns information om säker dator och surf, post, radio och regler för elektronisk kommunikation.

PTS är en förvaltningsmyndighet under näringsdepartementet som utfärdar tillstånd och utövar tillsyn på operatörerna i sitt verksamhetsområde för en sund konkurens.

Information på Wikipedia om PTS.

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!