Fri Utbildning banner

Tullverket

På Tullverkets webbplats kan du läsa mer om vilka varor som är tillåtna att föra in eller föra ut ur Sverige och beskattning. Som varor räknas även valuta och djur. Företag kan här deklarera import och export elektroniskt.

För privat införsel se resandeguiden på webbplatsen.

Information på Wikipedia om Tullverket.

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!