Fri Utbildning banner

OER i Sverige

OER - Open Education Resources, är lärresurser som kan användas fritt i skola och samhälle och delas öppet genom olika arkivsamlingar på internet. OER kan tas fram av en eller flera personer, institutioner, myndigheter eller marknaden som ansvarar för faktagranskning och ange öppna licenser (vanligtvis Creative Commons).

I Sverige finns ett starkt intresse för öppna lärresurser och flera samlingsplatser för gratis kursmaterial, främst för skola och universitet genom bibliotek. Med tanke på den höga användningen av datorer och Internet i utbildning har Sverige bra förutsättningar att både använda och producera digitala lärresurser.

Det är tyvärr vanligt att utbildningar och kursmaterial lagras på lösenordsskyddade webbplatser som inte indexeras av internets sökmotorer och är svåra att hitta. Faktagranskade lärresurser av god kvalité stannar inom skolans skyddade nätverk på skolor och universitet i Sverige, även om de är skattefinansierade.

Med låsta lärresurser kan en och samma utbildning se helt olika ut beroende på vilken skola och lärare som finns där. En privat skola med bra ekonomi har bättre möjligheter att anställa personal som producerar utbildningsmaterial, än i den kommunala skolan med färre resurser.

Det finns flera initiativ utomlands med öppna skolor på Internet (MOOC) där allt läromedel är digitalt, finansierat av fonder och stiftelser som HEWLETT Foundation. Exempel finns under menyn "Öppen utbildning". Öppna skolor saknas för närvarande i Sverige som har skattefinansierade utbildningar.

Ett alternativ för svenska skolor och folkbildning är P2PU som nu finns på svenska.

OER i kunskapssamhället

Med öppna lärresurser får alla tillgång till kunskap, det gynnar ett kunskapssamhälle för alla. Privatpersoner, äldre människor, yrkesverksamma, nyanlända, barnfamiljer och arbetslösa kan få tillgång till fortbildning oavsett akademisk bakgrund. Lärresurser och kurser som är öppna för redigering gör det även möjligt att reflektera och ställa frågor, lära av varandra motsvarande digitala studiecirklar.

Lär mer här om vilken roll Fri Utbildning har för OER.
Läs mer här om hur du kan hjälpa till med OER i Sverige.

Twitter tips!
YouTube tips!