Fri Utbildning banner

Om Fri Utbildning

Jämlikhet

Utbildning på egna villkor är omöjlig för somliga i samhället. De som är svagast och i stort behov av utbildning riskerar att marginaliseras trots att utbildning oftast är skattefinansierad. Exempel är arbetslösa som inte får eller har råd att börja studera, grundskolans ålderskrav och allt färre antal platser på komvux. För skolans elever finns en stor vinst då samma kunskap finns tillgänglig för alla elever och deras föräldrar på lika villkor, oavsett en skolas ekonomi***.

Lärarens arbete synliggörs genom sociala medier, bloggar och publika specialarbeten på webben. Även arbete i mer kvalitativa ämnen blir synliga där elevernas kunskapsutveckling kan följas digitalt, och kan samtidigt inspirera fler att bli lärare. Med fritt tillgängliga webbverktyg finns möjlighet till ett kollegialt lärande när lärare samarbetar utanför skolans väggar med kollaborativ utveckling av OER, där lärarens kunskap kan uppdateras och fördjupas. Det gynnar hela samhället om lärare med sin specialkunskap skapar och uppdaterar öppna digitala lärresurser.

I skola och vuxenutbildning består 70% av lärarkåren kvinnor. För ett låglöneyrke som lärare**** och bibliotekarier (där 80% är kvinnor) är det av stor vikt att visa resultatet av sitt yrkesutövande utanför det egna arbetsrummet. Ett ökat synliggörande av lärares arbete bör gynna yrkeskåren vid löneförhandlingar. Då majoriteten av lärare och bibliotekarier är kvinnor kan en ökad lön och status få en betydande effekt på kvinnors lön i Sverige.

Twitter tips!
YouTube tips!