Fri Utbildning banner

Om Fri Utbildning

Verksamhetsförklaring
(Denna verksamhetsförklaring uppdateras och förändras över tid)

Vi vill inspirera till delning av kunskap, underlätta åtkomst till öppna kunskapsresurser och påverka skapande av nya kunskapsresurser. Vi inspireras i vår tur bl.a. av OER Commons, Open Knowledge Foundation, nätverket Dela! och Fri tillgänglighet (open access).

Vi vill verka för att uppmärksamma behovet och nyttan av öppna digitala kunskapsresurser och öppen utbildning i Sverige ur ett jämlikhets- och demokratiperspektiv. Vi vill därigenom ge en politisk röst för en svensk strategi och ökade resurser för finansiering av öppen utbildning och produktion av öppna digitala lärresurser, genom statligt stöd eller en stiftelse motsvarande Hewlett Foundation med fokus på OER.

Vi vill instifta "OER-priset" med syfte att söka ekonomiskt stöd och fördela stipendier till ideella producenter av öppna lärresurser.

Vi vill stödja sammanställning och produktion av OER av god kvalité.

Vi vill undersöka nya möjligheter för öppen kunskapsdelning, ex. genom en öppen digital licens av trycka läromedel. En ny licens behöver formuleras som tillåter idella producenter att öppet sprida läromedel digitalt och samtidigt behålla rättigheter till tryckta upplagor för att finansiera fortsatt verksamhet. Utkast licensförslag.

Vi vill även uppmärksamma möjligheter där var och en kan delta i arbetet redan idag och söka ekonomiskt stöd exempelvis genom crowdsourcing och crowdfunding.

Med öppna kunskapsresurser menas här samlingssidor för kunskapsbildnnig, öppna digitala lärresurser, OER, läromedel och öppen utbildning i olika former som främjar jämlikhet och demokrati. "Vi" omfattar även "du" som besökare på webbplatsen (genom användning hjälper du till att lyfta fram de mest intressanta länkarna) och du som hjälper till som "sponsor" med tid, kunskap och resurser i nätverket.

Twitter tips!
YouTube tips!