Fri Utbildning banner

Om Fri Utbildning

Artiklar:

* Antalet utomeuropeiska studenter har minskat med över 80% (expressen).
** 124 000 gymnasister pendlar varje dag (Metro 27/10-11).
*** "Skolvalet används för att undvika underprivilegierade" (DN)
**** 80 000 lärare överväger att lämna yrket p.g.a. låg lön (Lärarförbundet).

Mer information med statistik och rapporter finns här.

Twitter tips!
YouTube tips!