Fri Utbildning banner

Om Fri Utbildning

Öppen utbildning och öppna digitala lärresurser

Utbildning är nyckeln till delaktighet i samhället, för personlig framgång och jobb. (ref)

Vikten av öppen utbildning och öppna digitala lärresurser uppmärksammas runt om i världen medan svenska politiker avvaktar. I en studie som OECD har gjort i sina medlemsländer 2011 har tjugotre av ländernas regering och myndigheter är på något sätt engagerade i arbetet med öppna digitala lärresurser. Sverige har ingen strategi för digitala läromedel och lärresurser och flyttar över ansvaret till skolhuvudmännen och marknaden. Läs mer här.

Inom högskolan studerar redan en tredjedel på distans och visar att det finns en stor efterfrågan av utbildning över internet. Exempelvis finns 80% av högskolans fristående kurser endast på distans. Åtkomst till en efterfrågad formell kunskap begränsas av att högskolan är enbart för vuxna med högskolebehörighet och gratis enbart för europeiska medborgare* medan övriga ställs utanför.

Twitter tips!
YouTube tips!