Fri Utbildning banner

Om Fri Utbildning

Ekonomi och utbildning

Potentialen till ekonomiska besparingar är stor med öppen delning av kunskapsresurser genom kollaborativt skapande av digitala öppna läromedel, crowdsourcing av OER. All digital information kan inte tryckas och distribueras till medborgarna av ekonomiska och miljömässiga skäl. Skolböcker med inaktuell kunskap behöver slängas och ersättas med nya utgåvor. Information i tryckt format är dessutom inte interaktivt.

Det finns även en möjlighet till ekonomisk besparing och kunskapsutveckling för skolor där lärare använder öppna läromedel och arbetar tillsammans med att förbättra materialet (kollegialt lärande). Även för vanliga medborgare med möjlighet att studera på distans finns en vinst genom besparing i tid och kostnad för resor samt digitalt studiematerial.

Twitter tips!
YouTube tips!