Fri Utbildning banner

Open Courseware

Öppna föreläsningar och lärresurser.

MIT OpenCourseware (eng)

Öppna lärresurser för över 2100 kurser vid MIT universitetet.

Khan Academy - video lessons (eng)

Videofilmer med över 3200 engelskspråkiga lektioner och testförberedelser.

SJTU Open Courseware (cn)

Open Courseware vid Shanghai Jiaotong University med länkar till engelska universitet.

Top 50 universitet med lärresurser (int)

Länksamling till 50 universitet internationellt med öppna lärresurser.

UT Open Courseware (eng/jp)

Inspelade föreläsningar och kurser vid University of Tokyo på engelska eller japanska

UNU Open Curseware (eng)

Kurser på engelska vid United Nations University.

Open Courseware Consortium Websites (int)

Internationell samling över webbplatser med OpenCourseware

Twitter tips!
YouTube tips!