Fri Utbildning banner

MIT OpenCourseware (eng)

Öppna lärresurser som används i över 2100 kurser vid MIT universitetet.

Typ av lärresurser:
Lecture notes
Projects and examples
Image Galleries
Selected lecture notes
Projects (no examples)
Multimedia content
Assignments and solutions
Exams and solutions
OCW Scholar
Assignments (no solutions)
Exams (no solutions)
Study group
Online textbooks

Se även MIT föreläsningar på YouTube här.

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!