• Livslångt lärande med utbildningsmaterial fritt tillgängliga på nätet.
  • P2PU - Öppen plattform för kurser och folkbildning
  • Wikibooks - Öppna böcker fritt att använda
  • Wikiversity - öppna kurser och läromedel
  • Wikimedia Commons - Dela bilder och media fri att använda
Previous Next

Öppna lärresurser som används i över 2100 kurser vid MIT universitetet.

Typ av lärresurser:
Lecture notes
Projects and examples
Image Galleries
Selected lecture notes
Projects (no examples)
Multimedia content
Assignments and solutions
Exams and solutions
OCW Scholar
Assignments (no solutions)
Exams (no solutions)
Study group
Online textbooks

Se även MIT föreläsningar på YouTube här.

Twitter tips!
YouTube tips!