Fri Utbildning banner

Forskning - Vin & Sprithistoriska Museet (SE)

Ett årligt stipendium delas ut om 75 000 kr och 25 000 kr för vetenskaplig forskning kring alkoholdrycker.

Spiritus är ett tvärvetenskapligt forum för forskning kring alkoholens kulturhistoria i Sverige.

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!