Fri Utbildning banner

Statistik och rapporter

Rapporter, statistik och fakta relevant för öppna digitala lärresurser och utbildning.

Rapporter:

Rapporten "Att ge bort kunskap gratis" - KK-stiftelsen, PDF 2007
Lärande, IKT och samhällsomvandling, PDF 2007, folkbildningsrådet.
OER – en resurs för lärande, Alastair Creelman, PDF 2011.
Företagens kompetensbehov en utmaning for sverige, KK-stiftelsen och Svenskt Näringsliv

Statistik:

Hitta statistik om svenska skolan på webbplatsen Jämförelsetal (Skolverket).
Hitta jämförande statistik om svenska skolan på webbplatsen Ekonomifakta.

Artiklar i media:

Antalet utomeuropeiska studenter har minskat med över 80% (expressen).
124 000 gymnasister pendlar varje dag (Metro 27/10-11).
"Skolvalet används för att undvika underprivilegierade" (DN)
80 000 lärare överväger att lämna yrket p.g.a. låg lön (Lärarförbundet).

Mer om distansstudier:

Vid svenska högskolan studerar en tredjedel på distans. Folkhögskolan har ett stadigt ökande antal elever på distansutbildningar på 9% i mått av deltagarveckor och 13% i särskilda kurser. Studieförbunden har 0,41% elever på distansutbildningar i mått av studietimmar i cirkel.

Övrigt:

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

Twitter tips!
YouTube tips!