Fri Utbildning banner

Wikiversity

På Wikiversity skapar vi och använder fritt undervisningsmaterial. Här finns kurser, öppna lärresurser (OER), forskningsprojekt och en aktiv gemenskap av lärare, forskare, studenter och andra intresserade. Du kan studera det du vill, på din nivå och i din takt.
- Citat från webbplatsen

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!