Fri Utbildning banner

edX (eng)

På webbplatsen edX finns öppna kurser från MIT (MITx), Harvard (HarvardX) och Berkeley (BerkeleyX). Kurser sker i en MOOC webbaserad kursmiljö där elever samarbetar i sitt lärande oavsett fysisk plats eller nationalitet. Kurserna hålls på engelska.

Kurser HT2012

MITx
Introduction to Solid State Chemistry
Introduction to Computer Science and Programming
Circuits and Electronics

HarvardX
Introduction to Computer Science 1
Health in Numbers: Quantitative Methods in Clinical & Public Health Research

BerkeleyX
Software as a Service
Artificial Intelligence

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!