Fri Utbildning banner

Underlag

Nedan är underlag och statistik som berör OER.

Digitala Agendan och OER

I den digitala agendan för Sverige (It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige) saknas en strategi för digitala läromedel i skola och samhälle. I agendan är det upp till skolhuvudmännen och marknaden att själva hantera och lösa frågor som rör digitala läromedel och lärresurser. Många andra länder i OECD arbetar aktivt med öppna lärresurser (OER) med positiva effekter för kunskapsutveckling*.

Även Sverige behöver en strategi som omfattar OER.
Läs mer om OER här

Satsningar på datorer med internet i skolan och IKT-kompetens för lärare är ett stort lyft för Sverige. Med investering i kompetens och moderna verktyg har nu lärare möjlighet att producera OER som delas öppet. En positiv utveckling som gynnar livslångt lärande och folkbildning i hela samhället.

Nu behöver Sverige en tydlig politisk strategi som även omfattar OER, hur svenska digitala lärresruser ska produceras med kvalité och spridas för använding i hela samhället, inte bara inom skolan.

Även marknaden som den digitala agendan för Sverige hänvisar till måste fundera över vad det är värt att producera OER som kan spridas gratis i samhället. Vem bekostar kvalitativ produktion? Tanken att betala för öppna digitala lärresurser kan verka märklig, men ändå bör lärare och rektor fundera över hur mycket tid som kan investeras på att utvärdera, anpassa eller skapa OER jämfört med att köpa färdiga läromedel från ett läromedelsförlag.

Universitet och högskola kan göra en "MIT Open Courseware"-samling med lärresurser, god PR för att profilera sin verksamhet och få nya studenter, förutsatt att lärare och föreläsare tillåter att materialet återanvänds gratis. En besparing för skolan, möjlig vinst för läraren?

Vem producerar OER? Nedan två bilder illustrerar Marknad och Lärarkompetens**.

Marknaden enligt Digitala Agendan
Länk till större bild, Fri Utbildning (CC BY-SA)***

Lärare enligt Fri Utbildning
Länk till större bild, Fri Utbildning (CC BY-SA)***

Marknaden och Lärare som OER-producent

Det är nog få som missat att läraren Joakim Holmberg skrivit boken "Filosofi för Gymnasiet" och ger ut den helt gratis på iBook-store för iPad samt som PDF för nedladdning.

Bilden nedan illustrerar marknaden genom ett bolag "Att Veta AB" i början av 2000-talet, jämfört med en fristående digitalt kunnig lärare med moderna verktyg till förfogande 2012.

Kan OER produceras statligt, av marknaden eller av kompetenta lärare, och till vilken kostnad?

OER produktion illustration
Länk till bilden, Fri Utbildning (CC BY-SA)***

Se även
Riksdagens interpellationsdebatt om gratis läromedel: 16/8-2012 kl 13.00
It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige
Rapporten "Att ge bort kunskap gratis" - KK-stiftelsen

Fotnot
*Öppna digitala lärresurser blir allt viktigare (Omvärldsbloggen)
**Grafik i bilderna används enbart i illustrativt syfte för reflektion över vem som har kompetens och ska premieras för produktion av OER. Rubriken "Lärande" illustrerar elever och studenter som kan bli arbetskraft, betala skatt och bidrar till "Marknad".
*** Lämna en kommentar eller Trackback här.

Lars Larsson 2012-08-09

Statistik och rapporter

Rapporter, statistik och fakta relevant för öppna digitala lärresurser och utbildning.

Twitter tips!
YouTube tips!