Fri Utbildning banner

Grul - Upplevelsebaserat Lärande

En samling med över 80 spel- och lärresurser sammanställt av Pedagogiskt Centrum (GR Utbildning). Dokument och handledningar kan laddas ner utan registrering, åtkomst till information och nedladdning av spel kräver registrering.

Öppna dokument och filer som finns på webbplatsen

  • Reports and Papers
  • MLE
  • Handledningar
  • Nyhetsbrev
  • Pedagogik och metodik
  • Sex- och samlevnad
Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!