Fri Utbildning banner

Udacity (eng)

Udacity ger kurser av hög kvalité i ett webbaserat klassrum öppet för alla att delta oavsett land och nationalitet. Kurser hålls på engelska och deltagare kan certifieras mot en kostnad.

Udacity är ett kommersiellt företag med affärsidén att kursdeltagare kan certifieras och rekryteras till företag, till skillnad från universitetens öppna kurser som är en kontinuerlig utveckling av institutionens kursutbud som en väg till fortsatta studier vid ett universitet.

Se även Udemy och Education Portal Academy

14 kurser 2012

 • Intro to Computer Science: Building a Search Engine
 • Intro to Physics: Landmarks in Physics
 • Intro to Statistics - Making Decisions based on Data
 • Web Development - How to Build a Blog
 • Programming Languages - Building a Web Browser
 • Software Debugging - Automating the Boring Tasks
 • Differential Equations - Making Math Matter
 • Software Testing - How to Make Software Fail
 • Algorithms - Crunching Social Networks
 • Intro To Theoretical Computer Science - Dealing with Challenging Problems
 • How to Build a Startup - The Lean LaunchPad
 • Artificial Intelligence - Programming a Robotic Car
 • Design of Computer Programs - Programming Principles
 • Applied Cryptography - Science of Secrets
Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!