Fri Utbildning banner

Udemy (eng)

Udemy ger kurser med kända föreläsare i ett webbaserat klassrum. Här finns både gratis och kommersiella kurser.

Udemy är ett kommersiellt företag med affärsidén att samla de mest kända föreläsarna som håller kurser gratis eller mot provision. Udemy's utbud av kurser är till stor del behovsbaserade uppdragsutbildningar mot betalning för vuxna i ett livslångt lärande i näringslivet.

Utbudet består av drygt 4700 kurser (oktober 2012).

Se även Education Portal Academy och Udacity

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!