Fri Utbildning banner

Öppna lärresurser

Kunskap och lärresurser på svenska.

Matteföreläsningar - Fröken Matte

Öppna föreläsningar om matte från Hagagymnasiet i Borlänge.

Matematik med Mikael Bondestam

Matematiklektioner för gymnasiet med Mikael Bondestam (video). Lär dig matematik med filmer av Mikael på YouTube.

Kemi - LTH experiment för mellanstadiet

Genomarbetad pedagogisk samling kemiexperiment för mellanstadiet och nyfikna.

Djur och natur - Göteborgs naturhistoriska museum

Lek och lär, filmer och spel med valar, fåglar, valen, råttor och människan.

Regalskeppet Vasa - Vasamuseet

Lärarhandledningar, föremål, forskning och bevarande av skeppet Vasa.

Multimediabyrån

Multimediabyrån ger exempel på användning av digitala verktyg och multimediaproduktion.

Webbmatte.se

Matematik för åk 6-9 och gymnasiematematik på flera språk. Exempel med text bilder och filmer.

Matte och fysik med Daniel Barker

Kursmaterial för gymnasiet med frågor, exempel och övningar med tillhörande bilder och filmer.

Skeppet Vega - Historien om skeppet Vega

Webbutställning med historia och bilder om livet ombord på fartyget Vega 1878-1880.

Fysik - Nationellt resurscentrum för fysik

Pedagogisk samling fysikexperiment för skolan och nyfikna.

Twitter tips!
YouTube tips!