Fri Utbildning banner

Matematik med Mikael Bondestam

Matematiklektioner för gymnasiet med Mikael Bondestam (video). Lär dig matematik med filmer av Mikael på YouTube.

Här finns mattefilmer i spellistor:
Matematik 1a, 1b, 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Matematik 4

Matematik B Algebra Polynom, ekvationsssytem och linjära funktioner, andragradsfunktioner,
Matematik C Funktioner och ekvationer, derivata, grafer och dess egenskaper, geometrisk talserier logarimer och exponentialfunktioner
Matematik D Derivata, andraderivata, trigonometri, integraler, differentialekvationer
Matematik E Differentialekvationer, derivering, volymsatsen

Här finns även filmer om programmering:
Programmering C# Windows forms
Spelprogrammering XNA
Programmering Android

För senaste filmer se Mikaels spellistor på YouTube.

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!