Fri Utbildning banner

Matteföreläsningar - Fröken Matte

Här finns en samling öppna föreläsningar om matte från Hagagymnasiet i Borlänge.

  • Likformighet
  • Olikheter
  • Polynom
  • Rätalinjen
  • Andragradsekvation
  • PQ-formeln
  • Kvadratiska modeller

 

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!