Fri Utbildning banner

TED-Ed

TED-Ed är ett webbverktyg för lektioner i det "omvända klassrummet" (flipped classroom).

Här kan du se och skapa kompakta lektioner utifrån en film från TED eller YouTube med frågor och extra resurser som skapar reflektion kring ett ämne.

Senast tillagda:
Twitter tips!
YouTube tips!