Fri Utbildning banner

Om Fri Utbildning

Om webbplatsen

Webbplatsen friutbildning.se verkar för ett öppet kunskapssamhälle genom att dela länkar till öppna kunskapsresurser, öppna digitala lärresurser, öppna utbildningar samt samhällslänkar, fritt för alla att använda.

Webbplatsen lagrar inte webbsidor, dokument och rapporter eller övrig media.

Webbplatsen startades 2010 som en låst resurs för registrerade medlemmar.
2012 öppnades webbplatsen för alla och ditt engagemang är betydelsefullt.

Om nätverket Fri Utbildning

Fri Utbildning är en idé till ett informellt nätverk under uppstart 2012.

Nätverkets ideologi är att kunskap och utbildning ska finnas fritt tillgänglig för alla i samhället. Det är grundläggande i livslångt lärande, arbetslivet och demokratisk delaktighet. Sverige har en lång tradition inom folkbildning som komvux, folkhögskolor, studieförbund och biblioteks som tillgängliggör kunskap och kultur.

Om denna sida:

Sidans förändras efter nätverkets önskemål.
Senast uppdaterad 2012-08-14 av Lars Larsson.

Twitter tips!
YouTube tips!