Fri Utbildning banner

Om Hitta kunskap

Var finns kunskap på internet?

Menyn Hitta kunskap samlar vanliga källor till kunskap på internet. Det är webbplatser, arkiv och verktyg som hjälper dig att få ny kunskap och hitta bakgrundsinformation till din existerande kunskap.

Museer runt om i landet förmedlar kunskap, genom utställningar och föremål på en fysisk plats. Många museer har även mer utförlig fakta, lärresurser och bilder på föremål i samlingar på sin webbplats.

Se även meny OER och kategori öppna lärresurser för lärresurser och samlingar inom ett specifikt område.

Under meny Öppen utbildning finns webbplatser med gratis utbildning och kurser.

filosofi-reklampuff

Twitter tips!
YouTube tips!