Fri Utbildning banner

Om OER

Vad är OER?

OER står för "Open Education Resources", som på svenska blir "öppna lärresurser". Att en lärresurs är öppen betyder att den är fri att använda och ofta publicerad under någon "dela lika" licens genom CC (Creative Commons).

I bredare mening står OER för digitala öppna lärresurser från ax till limpa, öppen publicering av data ex. inom forskning, och verktygen som gör det möjligt att producera, sammanställa och publicera en öppen lärresurs.

Fri Utbildning hjälper dig att hitta samlingsplatser för öppna lärresurser och verktyg för att producera egna lärresurser. Oavsett om du är privatperson, gammal eller ung, student eller lärare.

Producenter av OER i Sverige är idag privatpersoner, lärare och elever i skola, folkbildning och universitet, studenter, bibliotekarier. Det är f.n. ovanligt att företag publicerar öppna digitala lärresurser.

Hur används OER?
Beroende på typ av lärresurs används de på olika sätt. Texter, bilder och filmer används ofta i undervisning som stöd för att förklara ett sammanhang eller begrepp. En blandning av Wikipedia-texter, Flickr-bilder och YouTube-filmer är vanligt idag i svenska skolor.

Det finns även mängder av "tutorials" och hela kurser gratis på Internet. De är ofta på engelska där tutorials (korta handledningar/övningar) normalt är datarelaterade med ett specifikt mål och använder en specifik programvara, medan kursmaterial är kunskapsbildande sammanställningar inom ett tydligt ämne.

Läs mer om OER i Sverige här >>

filosofi-reklampuff

Twitter tips!
YouTube tips!