Fri Utbildning banner

Reklam

Om reklam på webbplatsen

Friutbildning.se visar i första hand icke-kommersiell reklam som hjälper besökaren att hitta bra resurser där avsändaren är en ideell organisation eller stiftelse.

I undantagsfall visas öppna lärresurser av betydelse från en privatperson. Kommersiell reklam kan visas om syftet med bedöms vara relevant för besökaren under lång tid och avsändaren delar Fri Utbildnings värderingar om öppen kunskap.

Reklambilder ska vara statisk, tydlig och passa in i webbsidans färgval.

Bra reklam:

  • Öppna skolor och kurser över lång tid
  • Läraktiviteter med öppna lärresurser
  • Nya öppna kunskapsresurser av god kvalité

Mindre bra reklam:

  • Kommersiella produkter
  • Kommersiella lärresurser och producenter
  • Lockreklam med fåtal öppna resurser

Reklamytor:

  • Sidhuvud roterande - 974px bredd x 150px höjd (mall)
  • Höger kategorier - 164px bredd x 164px höjd (max höjd 200px) (mall)
  • Artikel bloggsidor - 548px bredd x 100px höjd (mall)

Första sidan (startsidan) endast för öppna skolor.
Kategorireklam till höger endast för öppna kunskapsresurser.
Kommersiellt innehåll endast under fliken bloggar.

Kontakt oss för mer information och intresseanmälan

Twitter tips!
YouTube tips!